Energetische Therapie

Energetische Therapie

Hoe bij mij een energetische sessie werkt, is niet in een woord samen te vatten dus zal ik het hieronder toelichten.

Ons brein genereerd een frequentie veld. (= informatie veld)

Ons hart genereerd een frequentie veld. (= informatie veld)

Wanneer wij dingen denken en voelen die ons zijn aangeleerd,dan creëren wij een aangeleerd resonantie veld. Hierdoor scheppen wij geprogrammeerde informaties.

Door samen in gesprek te gaan van hart tot hart, proberen we het aangeleerde resonantie veld te (h)erkennen en te doorbreken.

Hierdoor kom je tot de kern van jouw ware zijn.

In jouw oorspronkelijke harts-frequentie.

Aansluitend hiervan, mag je heerlijk ontspannen op de behandeltafel gaan liggen en zal er een energetische ‘healing’ plaatsvinden.

Dit wil niet zeggen dat ik jou kan helen. Dit kun jij echter alleen zelf.

Wel is het zo dat je hiermee de juiste frequentie kan bereiken.

Jouw lichaam kan deze juiste frequentie aannemen, zodat het zelfhelend vermogen in je lichaam geactiveerd wordt.

Tot slot zal ik nog een mooie Bach Bloesem remedie voor je samen stellen.

Dit is voor ongeveer zes weken. Deze dien je dan later op te halen.

(opsturen is ook mogelijk)

Na deze zes weken ontmoet ik je graag weer om nogmaals samen in open gesprek te gaan hoe deze weken voor jou zijn verlopen.

Hoeveel behandelingen je nodig hebt, is per persoon verschillend.

Dit ligt aan de soort klachten die je ervaart, maar ook hoe dat jouw lichaam op de healing en Bach Bloesem reageert.

Deze vorm van therapie kan heel goed samen met de “reguliere” geneeskunde en zal dan in geen enkel geval een negatief effect kunnen hebben.

Ik mag en zal ook geen diagnoses stellen.

Mocht ik denken dat je met bepaalde klachten toch beter ook langst een arts kunt gaan, zal ik je altijd doorverwijzen naar een (holistisch) arts.

De Edelsteen sieraden en Orgonites die ik maak kunnen jou een extra ondersteuning bieden in jouw healings-proces.

Mocht je hier interesse voor hebben, zullen we samen kijken welke voor  jou op dat moment het meest van toegevoegde waarden heeft.

Dit is een optie, dus voel je zeker niet verplicht dit aan te schaffen.